Tổng lượt truy cập: 1734339
Số người đang online: 79
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Người già yếu, bệnh tật, ốm đau không thể đi lại được. Vậy làm thế nào cấp được CMND?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Người già yếu, bệnh tật, ốm đau không thể đi lại được. Vậy làm thế nào cấp được CMND?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Tại mục 7 điểm b hướng dẫn số 1718/C41-C72 ngày 02/6/2017 Của Tổng cục cảnh sát.

Cơ quan công an cấp huyện hoặc phong PC64(PC06) tổ chức cấp CMND tại chỗ ở của công dân đối với trường hợp già yếu, bệnh tật, ốm đau không thể đi lại có xác nhận của công an cấp xã nơi người đó cư trú.