Tổng lượt truy cập: 1734324
Số người đang online: 74
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Tại phòng CSQLHC về TTXH tổ chức cấp và trả CMND vào thứ mấy trong tuần?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Tại phòng CSQLHC về TTXH tổ chức cấp và trả CMND vào thứ mấy trong tuần?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Theo quy định phân công, phân cấp làm thủ tục cấp CMND; thời gian, trình tự cấp CMND; chuyển giao hồ sơ cấp CMND vào tàng thư CCCD (Ban hành kèm theo quyết định số 1222/QĐ-CAT-PV01(PC06) ngày 02/07/2019 của Giám đốc công an tỉnh)

 Tổ chức cấp và trả kết quả CMND tại Phòng CSQLHC về TTXH từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần(Trừ ngày lễ và tết).