Tổng lượt truy cập: 1734295
Số người đang online: 65
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Những giấy tờ cần thiết để cấp đổi Chứng minh nhân dân?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Trường hợp thay đổi giới tính và phẫu thuật thẩm mỹ làm thay đổi cơ bản đặc điểm nhận dạng trên khuôn mặt, khi cấp đổi Chứng minh nhân dân cần những giấy tờ gì?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Tại mục 3 hướng dẫn số 1718/C41-C72 ngày 02/6/2017 Của Tổng cục cảnh sát.

Những trường hợp xác định lại giới tính và phẩu thuật thẩm mỹ làm thay đổi cơ bản đặc điểm nhận dạng trên khuôn mặt, khi cấp đổi Chứng minh nhân dân xuất trình sổ hộ khẩu thường trú và xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền nơ thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ.