Tổng lượt truy cập: 1734346
Số người đang online: 83
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Mất Chứng minh nhân dân cấp lại thời gian bao lâu có kết quả?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Mất Chứng minh nhân dân cấp lại thời gian bao lâu có kết quả?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Quy định phân công, phân cấp làm thủ tục cấp Chứng minh nhân dân; thời gian, trình tự cấp Chứng minh nhân dân; chuyển giao hồ sơ cấp Chứng minh nhân dân vào tàng thư căn cước công dân (Ban hành kèm theo quyết định số 1222/QĐ-CAT-PV01(PC06) ngày 02/7/2019 của Giám đốc Công an tỉnh)

- Tại Phòng CSQLHC về TTXH

Không qua 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện.

- Tại Công an thành phố Quảng Ngãi

Không qua 06 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện.

- Tại Công an các huyện đồng bằng

Không qua 11 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện.

- Tại Công an các huyện miền núi

Không qua 12 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện.

- Tại Công an huyện Lý Sơn

Không qua 14 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện.