Tổng lượt truy cập: 1734302
Số người đang online: 67
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Hỏi về xác nhận thương binh?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Trên đường đến trường dạy học, anh V thấy có hai thanh niên đánh nhau ở ngõ, một người cầm dao rượt đuổi người kia. Anh V dừng xe máy, chạy lại ôm chặt người thanh niên cầm dao nhưng anh ta đã vùng ra và dùng dao chém vào tay anh V. Theo kết quả giám định của bệnh viện, anh V bị thương tật 25%. Vậy anh V có được xác nhận là thương binh hay không?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Anh V được xem xét xác nhận là người hưởng chính sách như thương binh theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 27 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Theo quy định này, người bị thương do trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật hình sự được xem xét xác nhận là người hưởng chính sách như thương binh.

 Cơ quan, tổ chức, đơn vị, chính quyền địa phương có người bị thương có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị xác nhận hưởng chính sách như thương binh.

Hồ sơ hưởng chế độ thương binh bao gồm: Giấy chứng nhận bị thương do cơ quan có thẩm quyền cấp; biên bản giám định thương tật của Hội đồng giám định y khoa; quyết định cấp Giấy chứng nhận thương binh, Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp, phụ cấp thương tật.