Tổng lượt truy cập: 1734196
Số người đang online: 38
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Hỏi về những ưu đãi khi được công nhận là người hoạt động cách mạng?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Gia đình tôi đang làm hồ sơ xin hưởng chế độ ưu đãi cho ông tôi theo diện “người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945”. Nay ông tôi đã mất, bố tôi là con đẻ duy nhất nhưng bị tật ở chân từ nhỏ. Vừa rồi đi giám định, Hội đồng giám định y khoa kết luận bố tôi suy giảm 65% khả năng lao động. Xin hỏi nếu ông tôi được công nhận là người hoạt động cách mạng thì bố tôi được hưởng những ưu đãi gì?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Nếu ông của bạn được cơ quan có thẩm quyền công nhận là người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 thì bố bạn (thân nhân của người có công với cách mạng) được hưởng một số chính sách ưu đãi theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Chế độ ưu đãi cụ thể gồm:

- Được hưởng trợ cấp một lần mức 50 triệu đồng vì người hoạt động cách mạng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.

- Được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo đối tượng quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 10: Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận.