Tổng lượt truy cập: 1734311
Số người đang online: 69
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 được quy định như thế nào?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 được quy định như thế nào?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Theo quy định tại Điều 9, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi, bổ sung năm 2012 thì người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 là người được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận đã tham gia tổ chức cách mạng trước ngày 01/01/1945.

Các chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 gồm:

1. Trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng;

2. Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cần thiết;

3. Cấp tiền mua báo Nhân dân; được tạo điều kiện tham gia sinh hoạt văn hóa, tinh thần phù hợp;

4. Được Nhà nước hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao và hoàn cảnh của từng người.