Tổng lượt truy cập: 1734205
Số người đang online: 42
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Những hành vi bị nghiêm cấm trong việc thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Những hành vi bị nghiêm cấm trong việc thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Căn cứ Điều 8, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi, bổ sung năm 2012 nghiêm cấm các hành vi sau: Khai man, giả mạo giấy tờ để hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền lợi của người có công với cách mạng; vi phạm nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm thực hiện các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; lợi dụng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng để vi phạm pháp luật.