Tổng lượt truy cập: 1734364
Số người đang online: 91
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Mức hưởng BHYT của thân nhân công an khi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Mức hưởng BHYT của thân nhân công an khi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Căn cứ theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 22 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì thân nhân công an sẽ được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh khi khám chữa bệnh đúng tuyến.