Tổng lượt truy cập: 1734256
Số người đang online: 57
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Đối tượng được cấp thẻ BHYT thân nhân Công an?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Đối tượng được cấp thẻ BHYT thân nhân Công an?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Theo Quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Chương II Thông tư số 57 đối tượng tham gia BHYT thân nhân Công an gồm: cha đẻ, mẹ đẻ; cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân; của vợ hoặc của chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông. Trừ trường hợp các đối tượng thân nhân trên thuộc đối tượng đang tham gia BHYT theo quy định tại các Điều 1, 2, 3 và khoản 1, 2 Điều 4, khoản 1, 3 Điều 6 Nghị định số 146.