Tổng lượt truy cập: 1734300
Số người đang online: 68
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

độc giả 19-03-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Về việc đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu qua hệ thống điện tử của cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Về việc đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu qua hệ thống điện tử của cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Tại Điều 7, Thông tư 29/2016/TT-BCA, ngày 06/7/2016 của Bộ Công an qui định:

1. Người đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu có thể truy cập vào hệ thống điện tử của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh (sau đây viết tắt là trang Web XNC) tại địa chỉ https://www.vnimm.gov.vn, để khai tờ khai điện tử theo Mẫu X01.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi khai đầy đủ thông tin vào tờ khai điện tử, người đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu sử dụng chức năng đặt lịch hẹn trên trang Wed XNC để lựa chọn thời điểm đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh nộp hồ sơ. Sau thời gian này, thông tin về tờ khai điện tử sẽ tự động xóa trên trang Web XNC.

3. Nơi nộp hồ sơ, thủ tục hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu qua trang Web XNC thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 6 Thông tư 29/2016/TT-BCA, ngày 06/7/2016 của Bộ Công an.

4. Người đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu qua trang Wed XNC có thể nộp lệ phí trực tuyến qua tài khoản cơ quan Quản lý XNC, nơi nộp hồ sơ.