Tổng lượt truy cập: 1734277
Số người đang online: 65
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

độc giả 19-03-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Hỏi về thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Về thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu được quy định tại Điều 8, Thông tư 29/2016/TT-BCA, ngày 06/7/2016 của Bộ công an như sau:

1. Đối với nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh: thời hạn giải quyết không quá 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Đối với nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh: thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Trường hợp có nhu cầu cần hộ chiếu gấp quy định tại Khoản 4, Điều 4, Thông tư 29/2016/TT-BCA, ngày 06/7/2016 thì giải quyết sớm nhất trong thời hạn quy định.

4. Trường hợp ngày làm việc trùng hoặc liền với ngày nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ lễ, Tết thì thời hạn giải quyết được cộng thêm số ngày nghỉ theo quy định của Chính phủ.