Tổng lượt truy cập: 1734242
Số người đang online: 53
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

độc giả 19-03-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Hỏi về thời hạn Hộ chiếu phổ thông cấp cho công dân

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Thời hạn Hộ chiếu phổ thông cấp cho công dân có giá trị bao nhiêu năm ? Hộ chiếu phổ thông hết thời hạn có được gia hạn không?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Tại điểm a, Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 94/2015/NĐ-CP, ngày 16/10/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2007/NĐ-CP, ngày 17/8/2007 thì Hộ chiếu phổ thông có giá trị không quá 10 năm kể từ ngày cấp và không được gia hạn; Hộ chiếu cấp cho trẻ em dưới 14 tuổi có giá trị không quá 05 năm kể từ ngày cấp và không được gia hạn được quy định tại Khoản 2, Điều 5, Thông tư số 94/2015/NĐ-CP, ngày 16/10/2015.