Tổng lượt truy cập: 1734201
Số người đang online: 42
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

độc giả 19-03-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Thủ tục hồ sơ đề nghị cấp Hộ chiếu lần đầu, cấp lại Hộ chiếu do hết hạn; hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Hộ chiếu?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Thủ tục hồ sơ đề nghị cấp Hộ chiếu lần đầu, cấp lại Hộ chiếu do hết hạn; hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Hộ chiếu?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Theo Khoản 1, Khoản 2, Điều 6 Thông tư 29/2016/TT-BCA, ngày 06/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an qui định hồ sơ gồm:

1. Hồ sơ gồm:

- 01 tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi Hộ chiếu phổ thông (theo mẫu X01);

- 02 ảnh mới chụp, cỡ 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền màu trắng.

- Trường hợp đề nghị sửa chi tiết trang nhân thân trong hộ chiếu (điều chỉnh họ, tên và chữ lót; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; giới tính; số CMND hoặc thẻ Căn cước công dân) của người từ đủ 14 tuổi trở lên thì nộp hộ chiếu còn giá trị sử dụng ít nhất 01 năm và giấy tờ pháp lý chứng minh sự điều chỉnh đó;

* Đối với trẻ em dưới 14 tuổi:

- Tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu (theo mẫu X01) phải được Công an xã, phường, thị trấn nơi trẻ em đó thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh.

- Trường hợp đề nghị cấp riêng hộ chiếu thì nộp 01 bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục Giấy khai sinh (nếu là bản chụp thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu) và 02 ảnh cỡ 4cm x 6cm. Tờ khai do mẹ, cha khai và ký thay; nếu không còn mẹ, cha thì mẹ, cha nuôi hoặc người giám hộ (có giấy tờ chứng minh là mẹ, cha nuôi hoặc người giám hộ hợp pháp) khai và ký thay.

- Trẻ em dưới 9 tuổi: nếu cha hoặc mẹ đề nghị cấp chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ thì khai chung vào tờ khai của mình. Tờ khai phải được Công an xã, phường, thị trấn nơi trẻ em đó thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh. Trẻ em nộp kèm 01 bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục giấy khai sinh (nếu là bản chụp thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu) và 02 ảnh cỡ 3cm x 4cm.

Trường hợp đề nghị bổ sung trẻ em dưới 9 tuổi vào hộ chiếu của cha hoặc mẹ thì nộp kèm hộ chiếu của cha hoặc mẹ còn thời hạn ít nhất 01 năm và nộp thêm bản sao giấy khai sinh và 02 ảnh cỡ 3cm x 4cm của trẻ em đó.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh CA tỉnh Quảng Ngãi

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh (áp dụng đối với các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư số 29/2016/TT-BCA ngày 06/07/2016 của BCA).

- Ủy thác cho cơ quan , tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả

- Công dân có nhu cầu nhận hộ chiếu tại nhà riêng qua đường bưu điện thì đăng ký tại phòng tiếp dân và nộp lệ phí chuyển phát nhanh (EMS) cho Bưu điện

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ và Chủ nhật).

- Lệ phí cấp mới hộ chiếu: 200.000 VNĐ; lệ phí cấp lại Hộ chiếu do bị hư hỏng hoặc bị mất (còn giá trị): 400.000VNĐ; lệ phí cấp chung cho trẻ em trong Hộ chiếu: 50.000VNĐ