Tổng lượt truy cập: 1734355
Số người đang online: 87
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

độc giả 19-03-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Hỏi về hồ sơ, thủ tục, cách thức nộp hồ sơ và thời hạn giải quyết đăng ký thường trú tại nhà con ruột ở Quảng Ngãi của công dân Việt Nam đang định cư tại Mỹ

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Tôi là công dân Việt Nam đang định cư tại Mỹ, sử dụng hộ chiếu do Chính phủ Mỹ cấp để nhập cảnh và đang tạm trú tại Việt Nam. Nay tôi có nguyện vọng đăng ký thường trú tại nhà con ruột ở Quảng Ngãi, đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, cách thức nộp hồ sơ và thời hạn giải quyết là bao lâu?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Theo Thông tư liên tịch số 04/2016/TTLT-BCA-BNG, ngày 30/6/2016 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam, quy định:

* Hồ sơ đề nghị về Việt Nam thường trú được lập thành 02 bộ, mỗi bộ gồm:

- Đơn đề nghị về Việt Nam thường trú (theo mẫu TT01, ban hành kèm Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT/BCA-BNG, ngày 03/01/2012).

- Bản sao chứng thực hộ chiếu nước ngoài (hoặc bản chụp kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu);

- Bản sao chứng thực (hoặc bản chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu) một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh có quốc tịch Việt Nam:

+ Giấy khai sinh; trường hợp giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ;

+ Giấy chứng minh nhân dân;

+ Hộ chiếu Việt Nam;

+ Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam;

- Ba ảnh mới chụp cỡ 4x6 cm, phông nền trắng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu (02 ảnh dán vào đơn đề nghị và 01 tấm để rời);

- Giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú vào nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của cá nhân (Mẫu TT02, ban hành kèm Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT/BCA-BNG, ngày 03/01/2012);

 - Bản sao chứng thực (hoặc bản chụp và kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu) giấy tờ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu nhà ở của người cho thuê, mượn, ở nhờ.

* Cách thức nộp và thời gian giải quyết:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ngãi, không gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nhờ người khác nộp thay.

- Thời gian giải quyết: 90 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).