Tổng lượt truy cập: 176362
Số người đang online: 28
Thông báo - Văn bản

Thỏa thuận hợp tác Bưu điện - Công an tỉnh Quảng Ngãi về Cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh qua dịch vụ bưu chính công íchThỏa thuận hợp tác Bưu điện - Công an tỉnh Quảng Ngãi về Cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

FILE TẢI VỀ