Tổng lượt truy cập: 1734363
Số người đang online: 90

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ MỨC ĐỘ 2 ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Tên thủ tục Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với người nước ngoài
Thời hạn giải quyết

Không quá 03 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã có thông tin về ảnh chân dung, vân tay trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; không quá 07 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 nhưng chưa có thông tin về ảnh chân dung, vân tay trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh. 

Đối tượng thực hiện Người nước ngoài từ đủ 14 tuổi trở lên nhập cảnh vào Việt Nam; đối với người nước ngoài là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.
Cách thức thực hiện Người nước ngoài trực tiếp đến Phòng quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử.
Cơ quan thực hiện - Cơ quan thực hiện: Phòng quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Ngãi.
- Cơ quan có thẩm quyền: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

 

Kết quả thực hiện Thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNelD hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.
Lệ phí Chưa quy định.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không.
Trình tự thực hiện Bước 1: Người nước ngoài đến Phòng quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2. 
Bước 2: Người nước ngoài xuất trình Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, cung cấp thông tin địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại (nếu có) và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.
Bước 3: Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin người nước ngoài cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử; chụp ảnh chân dung, thu nhận vân tay của người nước ngoài đến làm thủ tục để xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh và khẳng định sự đồng ý đăng ký tạo lập tài khoản định danh điện tử; in phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 
Bước 4: Phòng quản lý xuất nhập cảnh gửi yêu cầu cấp tài khoản định danh điện tử tới cơ quản quản lý định danh và xác thực điện tử.
Bước 5: Cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử thông báo kết quả đàng ký tài khoản qua ứng dụng VNelD hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).

 

Thành phần hồ sơ Người nước ngoài xuất trình Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, cung cấp thông tin địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại (nếu có) và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử. 
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không.
Cơ sở pháp lý Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.