Tổng lượt truy cập: 176390
Số người đang online: 35

Thủ tục tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Thủ tục

Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Công an tỉnh thành lập Hội đồng tuyển chọn và Hội đồng khám sức khoẻ; thông báo công khai đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian và thủ tục tuyển chọn trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và niêm yết tại trụ sở của Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Bước 2: Công dân dự tuyển chọn vào phục vụ có thời hạn trong CAND chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Công an huyện, thị xã, thành phố theo hộ khẩu thường trú. Công an cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ; trường hợp thiếu, thông báo bổ sung các giấy tờ cần thiết.

Bước 3: Công an cấp huyện tổng hợp danh sách báo cáo Hội đồng tuyển chọn Công an cấp trên.

Cách thức thực hiện

* Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan Công an.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

Công dân tham dự tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân nộp cho Công an cấp huyện nơi công dân có hộ khẩu thường trú các giấy tờ sau:

1. Bản lý lịch theo mẫu quy định của Bộ Công an có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập.

2. Bản sao: Giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu).

3. Giấy chứng nhận đoàn viên, đảng viên (nếu là đoàn viên, đảng viên).

4. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

Không có quy định về thời hạn giải quyết.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện

Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định tuyển tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

-*Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

- Lý lịch tự khai (Mẫu A-BCA(X13)-2018);

- Thẩm tra lý lịch (Mẫu B-BCA(X13)-2018).

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BCA, ngày 29/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong Công an nhân dân).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

1. Có lý lịch rõ ràng.

2. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

3. Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

4. Tốt nghiệp trung học phổ thông. Ưu tiên tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên, có chuyên môn cần thiết cho công tác, chiến đấu của Công an nhân dân.

5. Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 129/2015/NĐ-CP, ngày 15/12/2015 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

- Thông tư số 38/2016/TT-BCA, ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 129/2015/NĐ-CP, ngày 15/12/2015 của chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

- Thông tư số 04/2018/TT-BCA, ngày 29/01/2018 của Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong công an nhân dân.

- Thông tư số 53/2012/TT-BCA, ngày 15/8/2012 của Bộ Công an ban hành quy định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.