Tổng lượt truy cập: 1734193
Số người đang online: 37


STTThủ tục hành chínhCơ quan thực hiện
1 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
- Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
- Địa chỉ: 509 Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi
2 Thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
- Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
- Địa chỉ: 509 Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi.
3 Đổi thẻ Căn cước công dân
- Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
- Địa chỉ: 509 Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi
4 Cấp lại thẻ Căn cước công dân
- Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
- Địa chỉ: 509 Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi
5 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân
- Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
- Địa chỉ: 509 Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi
6 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
7 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân
Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH