Tổng lượt truy cập: 175728
Số người đang online: 56
Thông báo - Văn bản

Quyết định số 7649/QĐ-BCA-V19 ngày 24-12-2014 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy định đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm viTẢI VỀ