Tổng lượt truy cập: 175724
Số người đang online: 55
Thông báo - Văn bản

Quyết định Số 7650/QĐ-BCA-V19 ngày 24-12-2014 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy định về việc tham gia ý kiến và thẩm định quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong Công an nhân dânTẢI VỀ