Tổng lượt truy cập: 175718
Số người đang online: 52
Thông báo - Văn bản

Quyết định số 7648/QĐ-BCA-V19 ngày 24-12-2014 của Bộ trưởng Bộ Công an Ban hành quy định chế độ kiểm tra, báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính và hướng dẫn niêm yết công khai thủ tục hành chínhTẢI VỀ