Tổng lượt truy cập: 109274
Số người đang online: 66


STTThủ tục hành chínhCơ quan thực hiện
1 Thủ tục đăng ký, cấp biển số xe
- Phòng Cảnh sát ​giao thông đường bộ, đường sắt
- Địa chỉ: 403 Lê Lợi, phường Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi
2 Thủ tục đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Phòng Cảnh sát ​giao thông đường bộ, đường sắt
- Địa chỉ: 403 Lê Lợi, phường Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi
3 Thủ tục sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
- Phòng Cảnh sát ​giao thông đường bộ, đường sắt
- Địa chỉ: 403 Lê Lợi, phường Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi
4 Thủ tục đăng ký xe từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến
- Phòng Cảnh sát ​giao thông đường bộ, đường sắt
- Địa chỉ: 403 Lê Lợi, phường Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi
5 Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
- Phòng Cảnh sát ​giao thông đường bộ, đường sắt
- Địa chỉ: 403 Lê Lợi, phường Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi
6 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
- Phòng Cảnh sát ​giao thông đường bộ, đường sắt
- Địa chỉ: 403 Lê Lợi, phường Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi
7 Thủ tục đăng ký xe tạm thời 
- Phòng Cảnh sát ​giao thông đường bộ, đường sắt
- Địa chỉ: 403 Lê Lợi, phường Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi
8 Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe 
- Phòng Cảnh sát ​giao thông đường bộ, đường sắt
- Địa chỉ: 403 Lê Lợi, phường Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi
9 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên 
- Phòng Cảnh sát ​giao thông đường bộ, đường sắt
- Địa chỉ: 403 Lê Lợi, phường Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi