Tổng lượt truy cập: 163483
Số người đang online: 17


STTThủ tục hành chínhCơ quan thực hiện
1 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
2 Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
3 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
4 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
5 Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
6 Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
7 Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ