Tổng lượt truy cập: 1181120
Số người đang online: 102


STTThủ tục hành chínhCơ quan thực hiện
1 Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước (thực hiện tại cấp tỉnh)
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
2 Thủ tục trình báo mất hộ chiếu
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
3 Thủ tục cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
4 Thủ tục cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
5 Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
6 Thủ tục cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
7 Thủ tục cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
8 Thủ tục cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
9 Thủ tục cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
10 Thủ tục Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
11 Thủ tục Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
12 Thủ tục Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
13 Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh