Tổng lượt truy cập: 1734270
Số người đang online: 65
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Mã số thẻ BHYT thân nhân Công an Quảng Ngãi được hiểu như thế nào?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Mã thẻ BHYT do BHXH tỉnh Quảng Ngãi cấp cho thân nhân Công an tỉnh Quảng Ngãi gồm 15 ký tự, được chia thành 4 ô:

TA

4

51

5123456789

 

1. Ô thứ nhất: Hai ký tự đầu được ký hiệu bằng chữ TA: Đối tượng thân nhân Công an;

2. Ô thứ hai: Biểu thị số 4: là mức hưởng của BHYT thân nhân Công an (hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh khi khám chữa bệnh đúng tuyến);

3. Ô thứ ba: Biểu thị số 51: là mã số của tỉnh Quảng Ngãi.

4. Ô thứ tư: Biểu thị mã số BHXH của cá nhân tham gia BHYT.