Tổng lượt truy cập: 1734251
Số người đang online: 54
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ BHYT thân nhân công an?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Căn cứ Công văn số 5352/CAT-PV01(PX01) ngày 23/12/2019 của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn thực hiện Thông tư số 57/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019 về hướng dẫn thực hiện BHYT đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân CBCS, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong CAND thì thân nhân công an trực tiếp đến BHXH tỉnh Quảng Ngãi (bộ phận 1 cửa), địa chỉ số 08 Cao Bá Quát, TP Quảng Ngãi, để được cấp đổi, cấp lại thẻ BHYT (lưu ý: Cần kê khai đơn theo mẫu TK1-TS đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ có xác nhận của đơn vị nơi CBCS công tác kèm theo thẻ BHYT cũ).