Tổng lượt truy cập: 1734234
Số người đang online: 53
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Thời hạn sử dụng thẻ BHYT thân nhân Công an được quy định như thế nào?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Căn cứ tại Điều 12 Nghị định 146/2018/NĐ-CP có quy định:

“Thẻ BHYT do cơ quan BHXH phát hành, phản ánh được các thông tin sau:

1. Thông tin cá nhân của người tham gia BHYT, bao gồm: Họ và tên; giới tính; ngày tháng năm sinh; địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc.

2. Mức hưởng BHYT theo quy định tại Điều 14 Nghị định này.

3. Thời điểm thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

4. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu.

5. Thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên…”

Theo đó, Công văn 3340/BHXH-ST ngày 08/8/2017 của BHXH Việt Nam có hướng dẫn thời hạn sử dụng thẻ BHYT: chỉ in “Giá trị sử dụng: Từ ngày…./…/….”. Do vậy, thẻ BHYT của thân nhân công an không còn giá trị sử dụng khi không còn thuộc đối tượng được cấp theo quy định.