Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện, BCH các đội nghiệp vụ, Trưởng Công an 11 xã, hội nghị do đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Đồng – Trưởng Công an huyện chủ trì.

Đồng chí Trung tá Phạm Đình Hoan – Đội trưởng Đội Tổng hợp tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Đồng – Trưởng Công an huyện chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Trung tá Phạm Đình Hoan – Đội trưởng Đội Tổng hợp thông qua báo cáo kết quả công tác CCHC năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác CCHC năm 2022. Theo đó trong năm 2021, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác CCHC, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, tổ chức trên địa bàn huyện; nghiên cứu, đề ra sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC trong Công an huyện. Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2021 chỉ số cải cách hành chính của Công an huyện Sơn Tịnh đạt loại Xuất sắc.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Mậu Đông – Phó trưởng Công an huyện đóng góp ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các BCH Đội CSQLHC về TTXH, CSGT-TT, Trưởng Công an 11 xã đã tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2021. Qua đó, kiến nghị, đề xuất, đề ra những giải pháp để Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai hiệu quả góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2022.

Phát biểu kết luận, chỉ đạo hội nghị đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Đồng – Trưởng Công an huyện đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị trực thuộc trong tham mưu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC trong năm 2021, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bám sát các tiêu chí, nhiệm vụ công tác CCHC năm 2022 của Công an huyện để cụ thể hóa triển khai thực hiện có hiệu quả; triển khai hiệu quả hơn nữa các mô hình CCHC hiện có, nghiên cứu xây dựng một số mô hình mới; triển khai ngay việc số hóa hồ sơ giải quyết TTHC; đưa vào sử dụng mạng nội bộ và phần mềm quản lý văn bản, điều hành công việc tại 100% đội nghiệp vụ Công an huyện… để giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận lợi; đồng thời phấn đấu nâng cao hơn nữa chỉ số CCHC Công an huyện trong năm 2022.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trưởng Công an huyện đã phát động Cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính” trong Công an huyện năm 2022, chỉ đạo BCH các đội nghiệp vụ, Trưởng Công an xã, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội Phụ nữ tổ chức quán triệt, huy động CBCS, đoàn viên, hội viên tham gia, tăng cường thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trong thời gian tới./.Thanh Bình