Trang Tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu

Công dân có thể sử dụng các loại thiết bị có kết nối Internet (máy vi tính, điện thoại thông minh,…) để truy cập, khai tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở mọi lúc, mọi nơi và đặt lịch hẹn nộp hồ sơ; hoặc trực tiếp khai trên máy vi tính có kết nối Internet tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh; đối với những trường hợp công dân không sử dụng được máy vi tính thì cán bộ Quản lý xuất nhập cảnh hỗ trợ nhập thông tin cá nhân của công dân. Sau khi có kết quả cấp hộ chiếu phổ thông, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh chuyển hộ chiếu cho công dân qua dịch vụ bưu chính theo đề nghị của công dân.

Cán bộ xuất nhập cảnh hướng dẫn công dân nhập thông tin đề nghị cấp hộ chiếu

Việc triển khai Hệ thống tờ khai điện tử cấp hộ chiếu cho công dân góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Chính quyền điện tử trong Công an tỉnh. Đây là khâu đột phá và là bước tiến quan trọng trong cải cách thủ cấp hộ chiếu, giảm thời gian, chi phí đi lại và đáp ứng nhu cầu của người dân với phương châm do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đề ra "Công dân chỉ đến một lần là có thể được cấp hộ chiếu phổ thông"./. 

Huỳnh Ngọc Tiên