Do đó, để góp phần giảm thiểu việc tập trung đông người nhằm phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức được thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí, Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi đã có thông báo giảm giá cước phí dịch vụ hành chính công nội tỉnh từ ngày 01/03/2020 đến 30/4/2020 khi người dân, tổ chức nộp và nhận kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện, cụ thể như sau:
 

Nấc trọng lượng

 
 

Giá cước cũ

 

(đồng)

 
 

Giá cước mới

 

(đồng)

 
 

Nội huyện/ TP

 
 

Liên huyện

 
 

Nội huyện/TP

 
 

Liên huyện

 
 

Đến 100g

 
 

26.000

 
 

30.000

 
 

15.000

 
 

20.000

 

 

Nay Công an tỉnh thông báo đến người dân, tổ chức tăng cường lựa chọn phương thức giải quyết thủ tục hành chính phù hợp, thông qua dịch vụ công trực tuyến và nộp hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu điện./.
 

Hữu Đạt