Năm 2019 Công an tỉnh phân thành 03 khối đơn vị để xếp hạng, theo đó, khối Công an cấp huyện thì Công an huyện Sơn Tịnh xếp hạng 1, Công an huyện Trà Bồng xếp hạng 14, Khối các phòng trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính có sự hoán đổi vị trí so với năm 2018 giữa Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội năm nay xếp hạng 1, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh giữ vị trí số 2, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xếp cuối cùng. Khối các phòng không trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính, Phòng Tham mưu tiếp tục vững vàng ngôi đầu, xếp hạng thứ 2 là Phòng Tổ chức cán bộ. Năm 2019, ghi nhận sự cải thiện đáng kể chỉ số CCHC của một số đơn vị như: Công an Tư Nghĩa từ vị trí cuối bảng xếp hạng lên vị trí 5, Công an huyện Lý Sơn từ vị trí 13 lên vị trí 7, Thanh tra từ vị trí số 16 năm 2018 lên vị trí số 3...
Kết quả chỉ số CCHC là một trong những tiêu chí để xét thi đua của các đơn vị, thể hiện rõ nét chất lượng công tác chuyên môn, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Cụ thể của các đơn vị theo bảng dưới đây:
 

I. KHỐI CÔNG AN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

TT

ĐƠN VỊ

CHỈ SỐ CCHC

XẾP LOẠI

XẾP HẠNG

1.      

CA huyện Sơn Tịnh

95,29%

Xuất sắc

1

2.      

CA huyện Mộ Đức

94,67%

Tốt

2

3.      

CATP Quảng Ngãi

94,00%

Tốt

3

4.      

CA huyện Đức Phổ

93,68%

Tốt

4

5.      

CA huyện Tư Nghĩa

93,04%

Tốt

5

6.      

CA huyện Nghĩa Hành

90,00%

Tốt

6

7.      

CA huyện Lý Sơn

89,13%

Tốt

7

8.      

CA huyện Bình Sơn

88,57%

Tốt

8

9.      

CA huyện Minh Long

86,77%

Tốt

9

10.        

CA huyện Sơn Tây

86,28%

Tốt

10

11.        

CA huyện Sơn Hà

86,11%

Tốt

11

12.        

CA huyện Tây Trà

84,33%

Tốt

12

13.        

CA huyện Ba Tơ

81,80%

Tốt

13

14.        

CA huyện Trà Bồng

71,01%

Khá

14

 

II. KHỐI CÁC PHÒNG TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

ĐƠN VỊ

CHỈ SỐ CCHC

XẾP LOẠI

XẾP HẠNG

1.      

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

96,67%

Xuất sắc

1

2.      

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

94,64%

Tốt

2

3.      

Phòng Cảnh sát giao thông

87,31%

Tốt

3

4.      

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

86,63%

Tốt

4

 

III. KHỐI CÁC PHÒNG KHÔNG TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

ĐƠN VỊ

CHỈ SỐ CCHC

XẾP LOẠI

XẾP HẠNG

1.

Phòng Tham mưu

97,58%

Xuất sắc

1

2.

Phòng Tổ chức cán bộ

95,83%

Xuất sắc

2

3.

Thanh tra

92,50%

Tốt

3

4.

Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị

91,67%

Tốt

4

5.

Phòng An ninh đối ngoại

91,67%

Tốt

4

6.

Phòng Hậu cần

91,50%

Tốt

6

7.

Văn phòng Cơ quan CSĐT

90,83%

Tốt

7

8.

Phòng Cảnh sát cơ động

89,47%

Tốt

8

9.

Phòng Cảnh sát kinh tế

87,00%

Tốt

9

10.

Phòng Cảnh sát hình sự

83,33%

Tốt

10

11.

Phòng An ninh đối nội

82,92%

Tốt

11

12.

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư phá

82,50%

Tốt

12

13.

Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ

80,83%

Tốt

13

14.

Phòng An ninh kinh tế

80,42%

Tốt

14

15.

Trại Tạm giam

80,17%

Tốt

15

16.

Phòng Cảnh sát môi trường

79,58%

Khá

16

17.

Phòng An ninh điều tra

79,00%

Khá

17

18.

Phòng An ninh chính trị nội bộ

77,17%

Khá

18

19.

Phòng Ngoại tuyến

74,67%

Khá

19

20.

Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

73,33%

Khá

20

21.

Phòng Kỹ thuật hình sự

72,50%

Khá

21

22.

Phòng Hồ sơ

70,38%

Khá

22

23.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

66,67%

Hoàn thành

23

  

Việt Long