Hội nghị đã được các báo cáo viên trình bày: Chuyên đề 1: Một số nội dung cơ bản của Luật xử lý vi phạm hành chính; khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính; Chuyên đề 2: thực tiễn, kinh nghiệm và một số vấn đề cần lưu ý trong xử phạt VPHC trên lĩnh vực môi trường trong khai thác tài nguyên, khoáng sản; Chuyên đề 3: Thực tiễn, kinh nghiệm và một số vấn đề cần lưu ý trong xử phạt VPHC về lâm sản, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại; Chuyên đề 4: Một số vấn đề cần lưu ý và kinh nghiệm trong thực hiện các biện pháp XLHC đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Môi trường và lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự báo cáo tại tập huấn.

Thời gian qua, công tác xử lý vi phạm hành trong Công an tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần ngăn ngừa tội phạm xảy ra, giữ vững an ninh, trật tự. Song, công tác này cũng còn nhiều khó khăn, thiếu sót, vướng mắc, nhất là nhận thức pháp luật, vận dụng trong từng vụ việc cụ thể, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ thực thi và kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn. Do đó, lớp tập huấn lần này có ý nghĩa quan trọng và được cán bộ, chiến sỹ tham gia tiếp thu nghiêm túc để rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Việt Long