Các đại biểu dự tập huấn​

Đồng chí Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Báo cáo viên tại lớp tập huấn đã truyền đạt cả kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.Quang cảnh buổi tập huấn


Đồng chí Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Báo cáo viên tại lớp tập huấn​

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng Công an và yêu cầu người thực hiện phải có kiến thức, khả năng giáo dục, thuyết phục, kỹ năng sư phạm, năng khiếu tuyên truyền miệng. Quan điểm chỉ đạo được xác định là: toàn Ngành phải làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Chủ động và tích cực phục vụ nhiệm vụ chính trị; Nhạy bén, kịp thời; Cụ thể, thiết thực; Kết hợp xây và chống; Thường xuyên, liên tục và có hệ thống; Phối hợp nhiều hình thức, biện pháp và lực lượng. 

Việt Long