Đến nay đã nhận được gần 50.000 lượt truy cập, trung bình có khoảng 20 – 30 người đang trực tuyến (online), có thời điểm lên đến 130 người online; đặc biệt mục “Đánh giá mức độ hài lòng trực tuyến” cũng nhận được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân, có gần hàng trăm lượt đánh giá cho các Phòng Cảnh sát: quản lý hành chính về TTXH, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát giao thông; Phòng Xuất nhập cảnh, Công an các huyện Bình Sơn, Đức Phổ, Sơn Tây, Minh Long, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Ba Tơ và thành phố Quảng Ngãi.... với mức khá hài lòng trở lên đạt gần 90%. Đây là những đánh giá hết sức khách quan về kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị.

hl.jpg
hai long.png
Kết quả đánh giá Trang tin điện tử dịch vụ hành chính công trực tuyến của Công an tỉnh

Để tăng cường việc đánh giá mức độ hài lòng trực tuyến nói trên, Giám đốc Công an tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân truy cập vào Trang tin điện tử để đánh giá mức độ hài lòng (có thể thông qua máy vi tính hoặc thiết bị di động có kết nối mạng Internet), đảm bảo 100% đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính phải được đánh giá về mức độ hài lòng; đồng thời, các đơn vị truy cập để cập nhật kết quả và có sự điều chỉnh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp; kết quả này sẽ phục vụ đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và những năm tiếp theo. 

Việt Long