Tổng lượt truy cập: 176359
Số người đang online: 27

Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy và biển số xe 

Thủ tục

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy và biển số xe 

Trình tự thực hiện

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

* Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trụ sở Công an cấp huyện (Trừ Công an thành phố Quảng Ngãi).

Cán bộ tiếp nhận:

Kiểm tra giấy tờ của chủ xe. Thực hiện quy trình đăng ký xe quy định tại Thông tư số 41/2016/TT-BCA, ngày 12/10/2016 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.

        Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, tiếp nhận Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe. Thu biển số và giấy chứng nhận đăng ký xe, in giấy hẹn.

* Bước 3: Trả giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.

Cách thức thực hiện

* Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký xe.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ tết).

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

a) Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe (theo mẫu).

b) Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Trường hợp mất đăng ký xe, biển số xe phải có đơn trình báo và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật (đối với cá nhân) và công văn đề nghị (đối với tổ chức).

c) Giấy tờ của chủ xe.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Các loại xe đã đăng ký tại Công an cấp huyện (xe theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an).

Cơ quan thực hiện

Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy khai thu hồi đăng ký xe (ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

     Không

Cơ sở pháp lý

+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008);

+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe;

+ Thông tư số 41/2016/TT-BCA, ngày 12/10/2016 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe;

+ Thông tư số 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định đăng ký xe.

+ Thông tư số 229/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.