Tổng lượt truy cập: 1734232
Số người đang online: 52

Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Trình tự thực hiện Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài (CDVNĐCNN) nộp hồ sơ tại Bộ phận giải quyết thủ tục của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ, in giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ cho đầy đủ.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, ngày lễ, thứ bẩy, chủ nhật).
Bước 3: Trả kết quả.
a, Người đến nhận kết quả đưa giấy biên nhận, giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân cho cán bộ trả kết quả kiểm tra, đối chiếu, trao Công văn trả lời cho người đến nhận kết quả.
b, Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, ngày lễ, thứ bẩy, chủ nhật).
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh.
Hồ sơ + Thành phần hồ sơ:
a, Tờ khai đề nghị cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thừng trú (theo mẫu).
b, Bản sao hộ chiếu (kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy tờ thay hộ chiếu do nước ngoài cấp sử dụng để nhập cảnh Việt Nam lần gần nhất;
c, Bản sao (kèm bản chính để đối chiếu) một trong các loại giấy tờ, tài liệu chứng minh có quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch.
 + Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Tờ khai đề nghị cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú (mẫu CT02 quy định tại Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định biểu mẫu trong đăng ký cư trú).
Phí, lệ phí Không
Điều kiện thực hiện Người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu do nước ngoài cấp nhập cảnh vào Việt Nam xin cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú tại Việt Nam .
Thời hạn giải quyết - Trong thời hạn 20 ngày kể từu ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức xác minh và gửi văn bản đề xuất giải quyết thường trú (kèm hồ sơ) về Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.
- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận văn bản đề xuất giải quyết thường trú (kèm hồ sơ) của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm xác minh, giải quyết.
Cơ quan thực hiện TTHC Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trược thuộc Trung ương nơi đề nghị đăng ký thường trú.
Căn cứ pháp lý 1. Luật cư trú số 68/2020/QH11 ngày 13/11/2020.
2. Thông tư số số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 củaBộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.
3. Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngay 15/5/2021 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú.

 

 File biểu mẫu: CT02