Tổng lượt truy cập: 1734340
Số người đang online: 79


STTThủ tục hành chínhCơ quan thực hiện
1 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu
- Phòng Cảnh sát ​giao thông đường bộ, đường sắt
- Địa chỉ: 403 Lê Lợi, phường Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi
2 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Phòng Cảnh sát ​giao thông đường bộ, đường sắt
- Địa chỉ: 403 Lê Lợi, phường Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi
3 Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh
- Phòng Cảnh sát ​giao thông đường bộ, đường sắt
- Địa chỉ: 403 Lê Lợi, phường Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi
4 Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
- Phòng Cảnh sát ​giao thông đường bộ, đường sắt
- Địa chỉ: 403 Lê Lợi, phường Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi
5 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
- Phòng Cảnh sát ​giao thông đường bộ, đường sắt
- Địa chỉ: 403 Lê Lợi, phường Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi
6 Thủ tục đăng ký xe tạm thời 
- Phòng Cảnh sát ​giao thông đường bộ, đường sắt
- Địa chỉ: 403 Lê Lợi, phường Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi
7 Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe 
- Phòng Cảnh sát ​giao thông đường bộ, đường sắt
- Địa chỉ: 403 Lê Lợi, phường Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi
8 Thủ tục Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
- Phòng Cảnh sát ​giao thông đường bộ, đường sắt
- Địa chỉ: 403 Lê Lợi, phường Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi