Tổng lượt truy cập: 1734348
Số người đang online: 84


STTThủ tục hành chínhCơ quan thực hiện
1 Thủ tục đăng ký mẫu con dấu mới
- Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
- Địa chỉ: 509 Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi
2 Thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu
- Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
- Địa chỉ: 509 Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi
3 Thủ tục đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi
- Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
- Địa chỉ: 509 Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi
4 Thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu
- Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
- Địa chỉ: 509 Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi
5 Thủ tục đăng ký thêm con dấu
- Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
- Địa chỉ: 509 Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi