Tổng lượt truy cập: 383573
Số người đang online: 263


STTThủ tục hành chínhCơ quan thực hiện
1 Thủ tục đăng ký con dấu mới
- Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
- Địa chỉ: 509 Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi
2 Thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu
- Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
- Địa chỉ: 509 Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi
3 Thủ tục đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi
- Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
- Địa chỉ: 509 Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi
4 Thủ tục đăng ký mẫu con dấu tổ chức nước ngoài không có chức năng ngoại giao
- Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
- Địa chỉ: 509 Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi
5 Thủ tục giải quyết thủ tục đăng ký thêm con dấu
- Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
- Địa chỉ: 509 Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi
6 Thủ tục cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ
- Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
- Địa chỉ: 509 Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi