Tổng lượt truy cập: 311622
Số người đang online: 149


STTThủ tục hành chínhCơ quan thực hiện
1 Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Địa chỉ: 518 Hai Bà Trưng, Quảng Ngãi.
2 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Địa chỉ: 518 Hai Bà Trưng, Quảng Ngãi.
3 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Địa chỉ: 518 Hai Bà Trưng, Quảng Ngãi.
4 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Địa chỉ: 518 Hai Bà Trưng, Quảng Ngãi.
5 Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Địa chỉ: 518 Hai Bà Trưng, Quảng Ngãi.
6 Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Địa chỉ: 518 Hai Bà Trưng, Quảng Ngãi.
7 Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Địa chỉ: 518 Hai Bà Trưng, Quảng Ngãi.
8 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Địa chỉ: 518 Hai Bà Trưng, Quảng Ngãi.
9 Thủ tục Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Địa chỉ: 518 Hai Bà Trưng, Quảng Ngãi.
10 Thủ tục Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Địa chỉ: 518 Hai Bà Trưng, Quảng Ngãi.
11 Thủ tục Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Địa chỉ: 518 Hai Bà Trưng, Quảng Ngãi.
12 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
13 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp)
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
14 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
15 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
16 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
17 Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
18 Kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy
Phòng Cảnh sát phngf cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
19 Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Địa chỉ: 518 Hai Bà Trưng, Quảng Ngãi.