Tổng lượt truy cập: 1734230
Số người đang online: 51


STTThủ tục hành chínhCơ quan thực hiện
1 Đăng ký, cấp biển số lần đầu mô tô, xe gắn máy
Công an các huyện, thị xã Đức Phổ (trừ CATP Quảng Ngãi không được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy)
2 Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện
Công an các huyện, thị xã Đức Phổ (trừ CATP Quảng Ngãi không được phân cấp đăng ký xe)
3 Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện
ông an các huyện, thị xã Đức PHổ (trừ Công an thành phố Quảng Ngãi không được phân cấp đăng ký xe).
4 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện
- Công an huyện
- Địa chỉ: Trụ sở Công an huyện
5 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
|Công an các huyện, thị xã Đức Phổ (trừ
6 Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy và biển số xe 
Công an các huyện, thị xã Đức PHổ (trừ CATP Quảng Ngãi không được phân cấp công tác đăng ký xe mô tô, xe gắn máy)
7 Thủ tục Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện
Công an các huyện, thị xã Đức Phổ (trừ CATP Quảng Ngãi không được phân cấp công tác đăng ký xe mô tô, xe gắn máy)