Tổng lượt truy cập: 311572
Số người đang online: 121


STTThủ tục hành chínhCơ quan thực hiện
1 Thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Công an các huyện, thị xã, thành phố
2 Thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
- Công an huyện
- Địa chỉ: Trụ sở Công an huyện
3 Thủ tục đổi thẻ Căn cước công dân
- Công an huyện
- Địa chỉ: Trụ sở Công an huyện
4 Thủ tục cấp lại thẻ Căn cước công dân
- Công an huyện
- Địa chỉ: Trụ sở Công an huyện
5 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân
- Công an huyện
- Địa chỉ: Trụ sở Công an huyện
6 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân
Công an huyện, thị xã, thành phố
7 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Công an các huyện, thị xã, thành phố