Tổng lượt truy cập: 175707
Số người đang online: 50
Thông báo - Văn bản

Bảng điểm Chỉ số công tác cải cách hành chính các đơn vị cấp phòng không trực tiếp giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân (trừ phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Cảnh sát QLHC về TTXH, Cảnh sát PCCC, Cảnh sát giao thông)TẢI VỀ