Tổng lượt truy cập: 117459
Số người đang online: 19
Thông báo - Văn bản

Quyết định số 1380/QQD-TTg ngày 18/10/2018Quyết định số 1380/QQD-TTg ngày 18/10/2018 phê duyệt "Đề án thự hiện liên thông các thủ tục hành chính; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế dộ tử tuất /hỗ trợ chi phí mai táng /hưởng mai táng phí"

Chi tiết tại đây